Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 31 mars 2020

Gamle Svarten och Den Lilla RödaNu är det inne med elsparkcyklar eller elcyklar och för dem som vill cykla på en vanlig cykel, ställer Malmö kommun cyklar till förfogande. Det finns cyklar för alla.
Ett flertal kommunala cykelstationer i Malmö
Jag har sedan länge cyklat på en 28-tums cykel trots att jag är ganska kortväxt. Nu är jag 87 år gammal och ca 1 dm kortare än för tjugo år sedan och inte lika rörlig som tidigare. Jag började därför fundera på att skaffa mej en 26-tumscykel med låg ram. 

Sagt och gjort!
Jag köpte en liten, röd cykel som var anpassad till min kroppsstorlek och min ålder

                                
Cykeln var av den här typen , men den var röd
och utrustad med belysning
Det blev genast en del cykelturer trots januarikylan och jag gladdes åt min lilla cykel.

Under sista turen med cykeln, ca 6 km hemifrån, kom jag på att det skulle vara lämpligt att uträtta ett ärende på ICA under hemvägen.

Eftersom jag har Raynauds syndrom är cykling i kyla något som helst bör undvikas. När cyklat ett par km kände jag att fingrarna började domna bort och när jag äntligen var framme vid butiken var det kritiskt. 
Ingen blodcirkulation i de iskalla fingrarna och absolut inte läge att mixtra med den iskalla metallen på cykellåset. Jag fick bråttom in i butikens relativa värme.
Eftersom klockan passerat tjugo och det var nästan folktomt utanför ICA, bedömde jag det som mindre sannolikt att cykeln skulle försvinna under den korta tid som besöket i butiken varade. Jag trodde också att det var omodernt med cykelstölder.

Efter ca tre minuter i butiken hann mina fingrar knappast återhämta sig, men jag bor ju bara några hundra meter från ICA så jag skyndade mej ut för att cykla hem.

Men nu var cykeln  borta! 
Det blev bara ca 14 dagar med "den lilla röda" och det blev att återgå till den stora svarta. 

Men "Gamle Svarten" är faktiskt en bra cykel den också.
Med sträckta ben och med sadeln nedskruvad så långt det går, når tåspetsarna ned till pedalerna och ännu svingar åldringen elegant sitt högerben över sadeln vid på- och avstigning.


Vi får hoppas att den nye "ägaren" blir lika nöjd med "sin" cykel som jag en gång var med min.
torsdag 19 mars 2020

Är verkligen covid-19 en pandemi?


Är verkligen covid-19 en pandemi?       
SITUATION IN NUMBERS total (new) cases in last 24 hours (19 mars)                                                                                                   
Globally 191 127 confirmed                                                                                                                                                                    
 7807 deaths (786)

Den som betraktar markeringarna på bifogad världskarta kan nog bli rejält uppskrämd om hen inte också tittar närmre på siffrorna och konfronterar dessa med verkligheten.
Av jordklotets 7,55 miljarder människor smittas troligen varje dygn miljontals människor av sjukdomar. En del sjukdomar har större spridning än andra och vissa har allvarligare verkningar än andra.

Visst är covid-19 en pandemi (rubriken är en provokation eller om man så vill en retorisk fråga), men den kan ställas i relation till ett flertal svåra pandemier som drabbat mänskligheten där uppemot en tredjedel eller ännu fler av jordens invånare hotats av utplåning.

Att ca 200.000 av 7,5 miljarder smittats av en viss sjukdom under en fyramånadersperiod och att ca 10.000 har dött av denna sjukdom (som huvudorsak eller av andra anledningar) är tråkigt, men inte särskilt sensationellt. En tröst i bedrövelsen är att redan ca 80.000 personer tillfrisknat.

Även om vi efter ytterligare ett par månader får uppleva att antalet smittade tiofaldigats har covid-19 inte nått i närheten av sådana nivåer som dessa tidigare pandemier uppnått.Uppenbarligen har covid-19 gjort sitt i Kina för denna gången (men den kan kanske kommer tillbaka, eventuellt i förnyad gestalt, om några år)


Vad redan sagts tidigare ska inte upprepas med undantag av ett förtydligande.
Jag har dragit mej till minnes en metod att jämföra ”ojämförbara tal” som geologer använder i populärvetenskapliga sammanhang då det gäller att jämföra ett antal år med enorma geologiska tidrymder.
Jag ska nu jämföra antalet coronasmittade (avrundat till 200.000) med världens totala befolkningstal så att alla inser hur enorm skillnaden är.
Om detta lyckas så ska ingen behöva få panik av markeringarna på världskartan ovan.

Jag låter varje prick i nedanstående prickrader representera 2 miljoner människor (det skulle bli ett ohanterligt antal prickar om varje prick endast skulle betyda 200.000 pers ).
Alltså endast en tiondedel av en prick motsvarar antalet smittade personer.
Den som gitter får gärna räkna prickarna!

Titta i slutet av prickraderna!!!
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                         Obs!
Endast en tiondedel av de personer som representeras av den röda pricken i slutet (som jag var tvungen att förstora för att den skulle synas!) blir sjuka och det övervägande flertalet av dessa tillfrisknar inom ett par veckor.

Bara om antalet smittade efter en tid skulle uppgå till 2 miljoner kommer de drabbade motsvaras av hela den röda lilla pricken.
tisdag 17 mars 2020

Försök till tolkning av siffror för Covid-19


Försök till tolkning av siffror för Covid-19
Andra aspekter på pandemien

WHO:s Coronavirus disease situation report-56 för 16e mars anger följande:
167515 confirmed
(troligen underskattat antal eftersom inte alla smittade hittats)
6606 deaths (troligen överskattat antal då sannolikt många skulle ha avlidit av andra orsaker)

Jag har följt mediernas rapportering av antalet smittade och döda och tillfrisknade av covid-19
men jag är varken virolog eller epidemiolog och har liksom de flesta av oss svårt att få perspektiv på uppgifterna.

Vi har inga motsvarande siffror för andra pandemier  att jämföra med och varaktigheten och slutsiffrorna för denna pandemi vet vi inget om.
Det finns bara uppgifter från tre månader av pandemins början och siffrorna blir nästan omedelbart inaktuella .

Att jämföra antalet smittade med antalet människor på jordklotet enbart genom att titta på siffrorna ger ingen klar uppfattning av proportionerna.  Stapel- eller cirkeldiagram är oanvändbara och en exponentiell skala blir antagligen obegriplig för de flesta.

Kanske går det  på ett annat sätt att få ut en något klarare bild av vad de rapporterade siffrorna visar.

Jag gör ett försök:
Jag har i min nedanstående kalkyl använt grovt avrundade värden för att visa hur jag räknar.
För att underlätta beräkningen avrundar vi talet för antalet smittade i världen till ca 200.000 personer. Vi jämför detta med antalet människor på jordklotet som för närvarande anses vara något mera är 7,5 miljarder.

Vi tänker oss periferin av urtavlan på ett analogt ur.
Vi har alltså då en cirkel med periferin indelad i 60 minuter. Låt oss nu dela varje minutdel i periferin i 60 delar.

Glöm  nu bort jämförelsen med urtavlan och  tänk bara att det handlar om en cirkel vars periferi är indelat i 3600 delar.
Dela nu varje del mitt av så att periferin får 7200 delar.

Om vi tar en miljon sådana cirklar så får vi 7,2 miljarder delar, vilket grovt räknat kan motsvara antalet människor på jorden. 

Nu orkar jag bara rita tio cirklar. 
Envar får själv tänka sig varje cirkels periferi uppdelat på 7200 delar. 


Den röda lilla 7200-delen på den tionde cirkeln representerar de 200.000  personer som smittats av Coronavirus.
Nu blev dessvärre fläcken alltför stor eftersom rödpennan var trubbig. I en skalenlig bild skulle  pricken knappast ens vara synlig och skillnaden mellan de båda talen är ännu större  eftersom världens befolkning inte är 7,2 miljarder utan 7,55 miljarder (å  andra sidan är ju troligen antalet smittade sannolikt underskattat. Kanske ser vi bara toppen av ett isberg)

Om 65000 av de smittade tillfrisknar, så innebär detta, som envar inser, att en tredjedel redan tillfrisknat och att sannolikt flera kommer att tillfriskna. De ca 6000 som avlidit kan ha avlidit av covid-19 som huvudorsak eller av någon annan orsak.
De angivna siffrorna är som sagt redan inaktuella. Gör gärna själv en ny kalkyl med aktuella siffror.

För att få ett någorlunda bättre perspektiv på situationen måste naturligtvis flera parametrar beaktas.
Bland annat virulensen, smittspridningens hastighet och den genomsnittliga längden av sjukdomstiden, åldersrelation och mycket annat, men detta ligger bortom min förmåga.
Mitt resonemang är ett försök att något bättre kunna bedöma  situationen och kan naturligtvis vara felaktigt.

torsdag 12 oktober 2017

Ärter från forna dar

Ett paket gröna ärter, som jag inhandlade under senare delen av förra århundradet, har glömts bort och med tiden omvandlats till gula.
Uppgift om bäst-före-datum saknas. Sånt var nog inte uppfunnit då.
Jag vill inte att mat skall förfaras, så ärterna kommer nog att bli uppätna efter upprepade blötläggningar och kokning.

Ärter och bönor är bra för ditt hjärta
Ju mera du äter, dess mer kan du fjärta.
Ju mera du fjärtar, dess bättre du mår.
Ät ärter och bönor så ofta du får!

Detta har jag inte hittat på själv. Jag har bara roat mej med att göra en översättning från engelskan och det var lätt gjort.
Nyttigheten för hjärtat är jag inte så säker på, men proteiner med essentiella aminosyror behövs.

Beträffande flatulensen är det mera uppenbart, vilket många med mej kan intyga.

tisdag 29 december 2015

Gammal sill är inte alltid härsken och ny sill är inte alltid färsk

Längst ned i frysboxen hittade jag två 400 grams sillpaket.
Vi stekte sillen och jag och Marianne åt upp det mesta.
När jag röjde efter måltiden upptäckte jag att bäst-före-datumet var 2014 09 13,  men sillen smakade bra trots att vi nu befann oss i december 2015.
Det som blev över värmde jag i mikron och åt upp dagen därpå.
Det är nu närmre två veckor sedan detta hände och jag har hela tiden mått som en prins och Marianne har inte heller haft något obehag av sillen, som enligt datummärkningen var mera än ett år för gammal.
I  detta fall rörde det sig om djupfryst sill, som fångats för flera år sedan.

En gång för några år sedan köpte jag sill över fiskdisken. Sillen uppgavs vara nyfångad, men jag tyckte inte att den luktade som helt färsk sill. Eftersom jag inte var helt säker på min sak litade jag tyvärr på tanten i fiskavdelningen.
Jag stekte sillen och åt upp den och fick magproblem som höll i sig ett par dygn.

Av detta kan vi lära att det är bättre att lita till sitt luktsinne än att gå efter datumstämpeln.

Liknande erfarenheter har jag skildrat tidigare. 

tisdag 22 december 2015

Oseriösa och kriminella aktörer på internet


Om Du har en funktion på din dator som inte fungerar.  Gör då inte så som jag gjorde!

Min webbkamera fungerade inte och jag tänkte att det kunde bero på en förlorad drivrutin.

Jag sökte därför på Google och hittade där ett företag som erbjöd sig att gratis skanna min dator för att ta reda på dess brister och uppdatera drivrutiner.
Eftersom man presenterade sig som ”Microsoft Partner” utgick jag från att det var ett seriöst företag.

Efter skanningen upplystes jag om datorns dåliga status och företaget erbjöd sig att för en viss kostnad ersätta saknade drivrutiner och göra datorn snabbare och säkrare.

Jag accepterade detta erbjudande, som innebar att programmet DriverFighter laddades in. Detta var något som jag bittert fick ångra.

Jag blev ständigt avbruten på de sidor jag ville läsa genom att bli avlänkad till sidor med tvivelaktigt innehåll.

Jag hindrades att läsa  mina mail och jag kunde notera att både mitt antivirusprogram och Windows brandvägg hade avaktiverats.

Kort sagt : Datorn blev totalt obrukbar och det visade sig omöjligt att åter aktivera antivirusprogrammet.

Ett synnerligen obehagligt program som dök upp och bet sig fast hette Discovery App.

Jag blev ca 400 kr fattigare men åtskilligt mer kommer  det att kosta att få datorn i åtminstone det skick den hade innan jag laddade in DriverFighter. Men detta är en bagatell i förhållande till flera dygns arbete, psykiskt lidande, dålig sömn och oro för lösenordsintrång just inför julhelgen då så mycket annat skall göras.

Efter mer är en veckas  slit med avinstallation av åtskilliga program, diskrensning, defragmentering, skanning med  SpybotSearch&Destroy  har jag äntligen  lyckats aktivera mitt virusprogram och datorn börjar fungera någorlunda.

Jag har också fått ovärderlig hjälp av Alexander på 3-butiken vid Triangeln i Malmö.                                                                                                                                                                                                                                                 

fredag 23 oktober 2015

Flera knivdåd med dödlig utgång vid svenska skolor under senare år


Löfven och en del andra politiker påstår att händelser av den art som nyligen inträffade på skolan Kronan i  Trollhättan är ovanliga i Sverige.

Förutom ett antal hot mot olika skolor har tidigare flera knivdåd utförts under de senaste tio åren. I två av fallen har utgången varit dödlig (Limhamn 2014 och Örebro 2007)

Några exempel:
Den 11 december 2007 tilldelades en 40-årig lärare på universitetet i Örebro ett dödande knivhugg i nacken.

Den 26 april 2011 En elev i åttonde klass vid Grimstaskolan i Upplands Väsby misshandlas och knivskars av ett gäng 16-åringar. Läraren Jonas Bachér lyckas få stopp på misshandeln och inledde en livsuppehållande behandling tills ambulansen anlände..

Den 23 september 2012 knivskars en lärare i armen av en elev vid Bergviksskolan i Söderhamn. Eleven fattade humör, grep en bordskniv och högg läraren i armen.
Läraren fördes till vårdcentralen där såret syddes.

Den 21 oktober 2012 knivskars en 17-åring i benet i samband med ett bråk i en gymnasieskola i Örebro

En 17-årig yngling knivskars i halsen vid ett gängbråk på Linnéskolans skolgård i Limhamn 6 augusti 2014. Hans liv stod inte att rädda.

Mars 2015. Två elever knivskars och en lärare hotades  vid  Aranäsgymnasiet i Kungsbacka

Rektorn på en skola i Vallentuna knivskars den 2 mars 2015 då han gick emellan ett bråk i skolans uppehållsrum. En yngling drog kniv och skar rektorn i benet. Rektorn fördes till sjukhus för omplåstring.