Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

söndag 7 december 2008

Fackeltåg i Salem

I Rapports sändning på kvällen 6 december upprepades samma ideligt återkommande sätt att skildra sammanstötningar mellan ungdomsgrupper. Som vanligt använde man uttrycket högerextremister för det ena lägret och vänsteraktivister för det andra. Att ständigt och medvetet förknippa höger med extremism och vänster med det betydligt mera aktningsvärda ordet aktivism är inte förenligt med en opartisk nyhetsrapportering.

Det kan säkert finnas anledning att ta avstånd från de fackelbärande ungdomarnas åsikter i andra sammanhang, men att hedra minnet av av en ung människa, som brutalt har knivhuggits till döds, kan knappast betraktas som extremism och är heller inte ett uttryck för någon högerideologi. Däremot är störandet av en sådan manifestation mera ett uttryck för extremism än aktivism.

I nyhetsrapporteringen i SVT har nynazismen under decennier felaktigt beskrivits som en extrem högerideologi. Nationalsocialismen är visserligen extrem men dock helt klart socialistisk.

Det borde tydligt och klart framgå av Rapports nyhetsrapportering att det rör sig om två grupper på den extrema vänsterkanten då nynazisterna och ungdomar från det andra lägret drabbar samman. Det framgår inte heller av Rapports nyhetsrapportering att det ofta handlar om ren huliganism på den sida som av SVT brukar betecknas som vänsteraktivistisk.