Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 21 mars 2013

Cykel/gångtunneln under Nobelvägen


Jag använder normalt inte mina bloggar för att skriva om mitt privatliv. I detta avseende var min förra blogg ett undantag eftersom jag på bloggen ville informera mina närstående om olyckshändelsen för att undvika frågor därom på Facebook.

Men egentligen handlar det inte om mej utan om den trafikfarliga cykeltunneln.

Vid utformningen av tunneln har man helt förbisett riskerna med att fri sikt för mötande trafik saknas i båda riktningar.

Tunneln bör byggas om så att mötande trafikanter kan se varandra.
Tekniken för elektronisk varning för mötande trafik finns redan, men har inte använts här.
Ett varningssystem bör omedelbart installeras i avvaktan på ombyggnad.