Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 1 september 2009

Energin är oförstörbar

Energin är oförstörbar men omvandlingsbar till olika energiformer.
Vid varje energiomvandlig omvandlas en del av energin till värme. Efter att antal energiomvandlingar har all energi degraderats till spridd värme.

De som påstår att ”spillvärme” från mänsklig aktivitet är försumbar i jordens energibalans har inte förstått att all frigjord energi omvandlas till värme. Det handlar alltså inte om något försumbart ”spillvärme”.

Den mängd materia som i en kärnreaktor omvandlas till en värmemängd är samma värmemängd som förr eller senare tillförs biosfären sedan den används i olika energiformer. Energin är oförstörbar.

I olika uppslagsverk kan man finna diagram som visar att energianvändningen på planeten har fördubblats ungefär vart tjugonde år sedan mitten av 1900-talet.

Om denna ökning av energianvändningen kunde hejdas så skulle kanske en temperaturutjämning hinna ske genom utstrålning.

Ett lägre energianvändande, med eller utan kärnkraft, skulle kunna bidra till att den globala uppvärmningen mildras. Koldioxid och andra växthusgaser är bara en konsekvens av ett vidlyftigt energianvändande. Det verkliga problemet är kärnkraften i dess nuvarande form.