Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 10 oktober 2013

Olyckstunneln i Malmö


Efter att ha läst artikeln om cykelolyckor i Sydsvenskan den 29 september har jag varit i kontakt med Transportstyrelsen. Jag har därefter skickat ett nytt mail med bifogat bildmaterial till Gatukontoret i Malmö med följande lydelse:

Cykelvägarna i Malmö är oftast föredömligt anlagda både med hänsyn till estetik och funktionalitet. Ett undantag utgör cykeltunneln under Nobelvägen från Spårvägsgatan till Lönngatan.

Risker med cyklister som kör i bredd eller kommer på fel sida, cyklister eller fotgängare utan uppmärksamhet på grund av mobilsamtal eller barn i trafiken är något man alltid måste räkna med.

Sådana situationer brukar vanligen kunna hanteras utan att olyckor uppstår då man har fri sikt, men cykeltunneln under Nobelvägen medger inte fri sikt (bifogade filer) och bör därför byggas om.

I avvaktan på ombyggnaden bör tunneln förses med elektroniskt varningssystem eller stängas av. Av olycksstatistiken i Transportstyrelsens databas STRADA (se bifogad fil) framgår tydligt att platsen är särskilt trafikfarlig. 

(zooma, sök upp platsen och avmarkera irrelevanta händelser)