Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 29 december 2015

Gammal sill är inte alltid härsken och ny sill är inte alltid färsk

Längst ned i frysboxen hittade jag två 400 grams sillpaket.
Vi stekte sillen och jag och Marianne åt upp det mesta.
När jag röjde efter måltiden upptäckte jag att bäst-före-datumet var 2014 09 13,  men sillen smakade bra trots att vi nu befann oss i december 2015.
Det som blev över värmde jag i mikron och åt upp dagen därpå.
Det är nu närmre två veckor sedan detta hände och jag har hela tiden mått som en prins och Marianne har inte heller haft något obehag av sillen, som enligt datummärkningen var mera än ett år för gammal.
I  detta fall rörde det sig om djupfryst sill, som fångats för flera år sedan.

En gång för några år sedan köpte jag sill över fiskdisken. Sillen uppgavs vara nyfångad, men jag tyckte inte att den luktade som helt färsk sill. Eftersom jag inte var helt säker på min sak litade jag tyvärr på tanten i fiskavdelningen.
Jag stekte sillen och åt upp den och fick magproblem som höll i sig ett par dygn.

Av detta kan vi lära att det är bättre att lita till sitt luktsinne än att gå efter datumstämpeln.

Liknande erfarenheter har jag skildrat tidigare. 

tisdag 22 december 2015

Oseriösa och kriminella aktörer på internet


Om Du har en funktion på din dator som inte fungerar.  Gör då inte så som jag gjorde!

Min webbkamera fungerade inte och jag tänkte att det kunde bero på en förlorad drivrutin.

Jag sökte därför på Google och hittade där ett företag som erbjöd sig att gratis skanna min dator för att ta reda på dess brister och uppdatera drivrutiner.
Eftersom man presenterade sig som ”Microsoft Partner” utgick jag från att det var ett seriöst företag.

Efter skanningen upplystes jag om datorns dåliga status och företaget erbjöd sig att för en viss kostnad ersätta saknade drivrutiner och göra datorn snabbare och säkrare.

Jag accepterade detta erbjudande, som innebar att programmet DriverFighter laddades in. Detta var något som jag bittert fick ångra.

Jag blev ständigt avbruten på de sidor jag ville läsa genom att bli avlänkad till sidor med tvivelaktigt innehåll.

Jag hindrades att läsa  mina mail och jag kunde notera att både mitt antivirusprogram och Windows brandvägg hade avaktiverats.

Kort sagt : Datorn blev totalt obrukbar och det visade sig omöjligt att åter aktivera antivirusprogrammet.

Ett synnerligen obehagligt program som dök upp och bet sig fast hette Discovery App.

Jag blev ca 400 kr fattigare men åtskilligt mer kommer  det att kosta att få datorn i åtminstone det skick den hade innan jag laddade in DriverFighter. Men detta är en bagatell i förhållande till flera dygns arbete, psykiskt lidande, dålig sömn och oro för lösenordsintrång just inför julhelgen då så mycket annat skall göras.

Efter mer är en veckas  slit med avinstallation av åtskilliga program, diskrensning, defragmentering, skanning med  SpybotSearch&Destroy  har jag äntligen  lyckats aktivera mitt virusprogram och datorn börjar fungera någorlunda.

Jag har också fått ovärderlig hjälp av Alexander på 3-butiken vid Triangeln i Malmö.                                                                                                                                                                                                                                                 

fredag 23 oktober 2015

Flera knivdåd med dödlig utgång vid svenska skolor under senare år


Löfven och en del andra politiker påstår att händelser av den art som nyligen inträffade på skolan Kronan i  Trollhättan är ovanliga i Sverige.

Förutom ett antal hot mot olika skolor har tidigare flera knivdåd utförts under de senaste tio åren. I två av fallen har utgången varit dödlig (Limhamn 2014 och Örebro 2007)

Några exempel:
Den 11 december 2007 tilldelades en 40-årig lärare på universitetet i Örebro ett dödande knivhugg i nacken.

Den 26 april 2011 En elev i åttonde klass vid Grimstaskolan i Upplands Väsby misshandlas och knivskars av ett gäng 16-åringar. Läraren Jonas Bachér lyckas få stopp på misshandeln och inledde en livsuppehållande behandling tills ambulansen anlände..

Den 23 september 2012 knivskars en lärare i armen av en elev vid Bergviksskolan i Söderhamn. Eleven fattade humör, grep en bordskniv och högg läraren i armen.
Läraren fördes till vårdcentralen där såret syddes.

Den 21 oktober 2012 knivskars en 17-åring i benet i samband med ett bråk i en gymnasieskola i Örebro

En 17-årig yngling knivskars i halsen vid ett gängbråk på Linnéskolans skolgård i Limhamn 6 augusti 2014. Hans liv stod inte att rädda.

Mars 2015. Två elever knivskars och en lärare hotades  vid  Aranäsgymnasiet i Kungsbacka

Rektorn på en skola i Vallentuna knivskars den 2 mars 2015 då han gick emellan ett bråk i skolans uppehållsrum. En yngling drog kniv och skar rektorn i benet. Rektorn fördes till sjukhus för omplåstring.

onsdag 14 oktober 2015

Bollplaner som inte behövs


Under fyra års tid har jag nästan dagligen, från slutet av april till början av oktober, cyklat mellan min bostad i Malmö och min koloni.
Cykelturerna har gjorts vid slumpvis varierande tider från middagstid till skymningstid.

Mellan Malmö Stadion och Kroksbäck passerar jag då ett tiotal bollplaner
Jag har då kunnat konstatera att  bollplanerna nästan undantagslöst ligger öde och oanvända.
 
Tomt sånär som på en ensam  korp                                                            Tomt som vanligt 

Det skulle vara intressant att veta om de båda stora fotbollsarenorna med publikplatser (Malmö Stadion och Swedbankstadion) används för träning och i så fall hur ofta detta sker.  Var tränar MFF?
                     
               Åter en oanvänd bollplan                                                   Även oanvända gräsytor kräver underhåll


Flertalet av de övriga bollplanerna används tydligen ytterligt sällan om de över huvud taget används alls.

En bollsport som tydligen inte lockar
   
                         Grafitti, men ingen fotboll!
Två grusplaner, men utan ogräs. Används herbicider?

                                      
Sportanläggningar kräver kostnader för anläggning och underhåll. Flertalet bollplaner mellan Swedbank Stadion och Krokbäcksskolan behövs inte och marken kan användas för andra ändamål.


En öde betongplan


Jag har inte mycket sällan kunnat notera någon aktivitet på bollplanerna
Ett undantag är den gröna av de två smärre planerna vid Krokbäcksskolan, som används för lek av barn i  lägre tonår

torsdag 26 mars 2015

Behöver inte kommunala bolag följa svensk lag?

Fastighetsägarna i Malmö har i dagarna fått brev från VASyd med anspråk som står i strid mot svensk lag.
VASyd är ett kommunalförbundsbolag som till 70,4% ägs av Malmö kommun.

För att öka anläggningarnas säkerhet har de kommunala vattenleverantörerna i riket beslutat att fastigheternas vattenmätare skall förses med vattenmätarkonsoler och att vissa kranar i anslutning till vattenmätarna skall bytas ut. Fastighetsägarna har brevledes anmodats att ombesörja installationen.
Enligt § 13.3 i vattenlagen åligger det huvudmannen (vattenleverantören!)  och inte fastighetsägaren att ombesörja detta.
Liksom elbolagen svarar för kostnaderna vid underhåll av elmätarna ligger det på vattenleverantörernas ansvar att sköta vattenanläggningen på den sida som för underhåll kräver avstängning utanför fastigheten.

Vattenlagen:
13 § Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna 1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, 2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt, och 3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna va-anläggningen.

tisdag 17 februari 2015

Massmedia göder ytterlighetsideologier genom förtigande av hjärnforskningens rönAtt använda ord som ”man”, ”person”,  ”demonstrant”,  ”aktivist” där det rätteligen borde heta ”yngling” eller ”tonåring” är ett sätt att för allmänheten undanhålla vad modern hjärnforskning visat.

Hjärnforskningen har sedan 2000-talets första decennium gjort viktiga framsteg beträffande förståelsen  av hjärnans utveckling under människolivets första fjärdedel.
Forskare som Åke Pålshammar och Torkel Klingberg har också gjort berömvärda insatser för att sprida denna kunskap till såväl makthavare som allmänhet. Det är naturligtvis viktigt att detta också leder till att våra politiker åtminstone börjar överväga åtgärder.

Det förefaller som om politiker, administratörer, journalister och opinionsbildare fortfarande inte bryr sig  eller kanske rent av  inte känner till att ungdomar upp till 25-årsåldern ännu inte har den vuxnes omdöme och impulskontroll och att förmågan att känna empati är outvecklad beroende på att hjärnans frontallob hos den unga individen inte når sin fulla utveckling förrän några år upp i tjugoårsåldern.                                                                                   

Ungdomen är varken bättre eller sämre än den alltid har varit. Det är alltså meningslöst att klandra unga människor  för beteenden som helt enkelt beror på ett led i hjärnans utveckling. Klandra i stället de vuxna som inte sätter gränser.

Att ägna uppmärksamhet åt detta är inte uttryck för en negativ syn på ungdom utan istället en nödvändighet på grund av de faktiska omständigheter som vetenskapligt påvisats.
Däremot är det angeläget att samhället garderar sig mot de skador som unga människor kan åsamka sig själva och sin omgivning under denna fas av livet.

Trots vad modern hjärnforskning visat, framföres från vissa håll anspråk på en ytterligare sänkt rösträtts- och myndighetsålder. Genom låg valbarhetsålder tilldelas ofta unga personer ansvar som kräver en empatisk förmåga och ett omdöme som av naturliga skäl saknas.

Det är inte svårt  att finna exempel på ungdomsbeteenden som forskningen förklarat skälen till.

Rekrytering till IS och andra terrororganisationer sker praktiskt taget uteslutande från manlig ungdom under 25 år

Det är nära nog undantagslöst ungdom och i en del fall barn som agerar så att demonstrationer urartar till gatuvåld och förstörelse.

I TV-inslag från sk läktarvåld vid fotbollsarenor har var och en kunnat konstatera att flertalet av deltagarna är mycket unga.

Det är uppenbart att fundamentalistiska religioner eller extrema politiska ideologier med grovt förenklade lösningar av komplicerade problem och har särskilt lätt att få fäste bland de yngre. 
Ett exempel på detta som alla tv-tittare  för ett halvår sedan kunde bevittna var när radikal vänsterungdom ville förhindra SD-politikers tillträde till sjukhuset i Malmö.
Som alla kunde bevittna var flertalet deltagare tonåringar och några troligen mellanstadiebarn.

Även om de flesta av oss inte vet mycket om hjärnans frontallob, nervcellernas myelinisering, amygdala, hypotalamus och limbiska systemet, bör man var på det klara med att beteendet hos den unge är en konsekvens av ett led i  hjärnans utveckling.

”Tonårshjärnan, risk och sex” av Åke Pålshammar i Läkartidningen, nr 6, 2010.
Torkel Klingberg : Den lärande hjärnan

Åtskilligt i detta ämne står att finna på webben. Använd Google eller andra sökmotorer!