Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 23 december 2013

Arkeologiska övertolkningar


Det finns en tendens hos arkeologer och historiker att överdrivet anknyta vissa fornfynd till religiösa föreställningar.
Ex: Om man finner en avbildning av en kvinnofigur tolkas denna oftast som en gudinna och en mansfigur med erektion eller en fallosavbildning tolkas ofta som en fruktbarhetssymbol med religiös innebörd. Dessa tolkningar som ofta når stor spridning kan vara helt felaktiga.
Det kan ju vara så enkelt som att forntidens människor var lika hemfallna åt pornografi och obsceniteter och sexuella anspelningar som nutidsmänniskan eller att man försökte uppnå konstnärliga mål och att fynden inte alls har någonting med religösa föreställningar att göra.

tisdag 3 december 2013

Bort med fasta avgifter för el och vatten!

Det är förvånande att folk stillatigande finner sig i att betala fasta avgifter för el och vatten. Kostnaden för nyttjad energi eller vattenvolym kan ibland vara marginell i förhållande till den fasta avgiften och detta medför givetvis att incitamentet till besparing av energianvändning och vattenförbrukning försvinner och effektivisering motverkas. De fasta avgifterna medför också att småkonsumenter kommer att subventionera storförbrukarna. När får vi se en folklig protest mot detta oskick?
Det är naturligtvis vårt energianvändande och vattnet vi skall betala för och ingenting annat.
Alla företag har anläggningar som kräver investeringar och underhåll men inte skulle väl folk finna sig i att betala inträdesavgift för att gå in och handla på snabbköpet?