Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 18 november 2013

Regler för mobilanvändning i trafiken saknas


Nu hände det igen!
Samma situation upprepas gång på gång.

En mobilpratande yngling går plötsligt sömngångaraktigt rakt ut i körbanan!
Regering, riksdag och Trafikverket sover också.

Mobiltelefoni liksom annan modern teknik bör nyttjas optimalt, men det behövs lagstiftning om mobiltelefonens användning i trafiken och lagarna bör inte inskränkas till att avse enbart biltrafikanter.