Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 25 juli 2014

Ytterligare en livsfarlig cykelväg i Malmö

Malmö har ett stort antal utmärkta cykelvägar men det finns en del allvarliga brister som gatukontoret bortser ifrån eller försummar att i tid åtgärda.

Ett exempel är den olycksdrabbade  cykel/gångtunneln vid Södervärn som gatukontoret ännu inte åtgärdat trots upprepade påstötningar. Inte ens provisoriska åtgärder har vidtagits.
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/07/nagra-konsekvenser-av-fraktur-pa-andra.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/10/olyckstunneln-i-malmo.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/10/malmo-gatukontor-nonchalerar.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/03/cykelgangtunneln-under-nobelvagen.html
(zooma, sök upp platsen och avmarkera irrelevanta händelser)

Ett annat exempel är det ställe där cykelvägen mellan Kroksbäck och Hyllievång korsar den nyanlagda delen av Hyllievångsvägen. Nivåskillnaden vid kantstenen mellan cykelbana och gatunivån uppgår till ca 15 cm och grussträngarna som placerats för att mildra övergången är otillräckliga och dessutom felplacerade.


Flera veckor har nu gått utan att felet åtgärdats eller att varningsskyltar utplacerats.
Det är självklart gatukontoret som har ansvaret oavsett vilken entreprenör som valts för att utföra arbetet.

onsdag 16 juli 2014

Skador vid måttlig eller låg alkoholkonsumtion


Jag har åter fått bekräftelse på vad jag antog och skrev på min hälsosida*, https://sites.google.com/site/sundlivsfoering/#alko, för mer än ett år sedan.

Förra  gången rörde det sig om skador i muskelvävnaden och nu handlar det om skador på hjärta och kärl.

En av slutsatserna av en undersökning publicerad 10 juli 2014 i British Medical Journal  är följande:

“...reduction of alcohol consumption, even for light to moderate drinkers, is beneficial for cardiovascular health”
Ref: BMJ 2014;349:g4164

Undersökningen omfattade 261991 europeiska individer varav 20259 kranskärlsfall och 10164 strokefall.

Att måttlig alkoholkonsumtion skulle vara nyttig eller att ett glas vin om dagen skulle vara bra för hjärta och kärl är alltså en myt.

Självklart kommer det även i fortsättningen att tid efter annan dyka upp artiklar, även i ansedda vetenskapliga tidskrifter,  där det påstås att man har bevis för positiva hälsoeffekter av alkohol.

Starka ekonomiska intressen hos vinproducenter och inom alkoholhandeln kommer naturligtvis att försöka hålla myten vid liv. Det finns stora likheter med den kriminella narkotikahanteringen
*Hälsosidan är även åtkomlig från rolfrasmusson.se