Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 11 september 2009

Uranbaserad kärnkraft är trolig anledning till klimatstörningar

Enligt en uppgift från 2006 skulle det då finnas 440 kärnreaktorer i världen men enbart den ryska nordflottan hade ca 300 reaktorer på sina atomdrivna fartyg enligt FOA-tidningen nr 3 1998. Antalet reaktorer idag är sannolikt betydligt större.

Det är uppenbart att det är mycket svårt att bedöma uppgifterna. Kanske har inte alla reaktorer vid varje kärnkraftsanläggning medräknats och nya kärnkraftverk tillkommer ständigt.

Trots att antalet reaktorer, deras effekt och tillgänglighetstid är okänt förekommer kalkyler och modeller där man försöker att bagatellisera den på uran baserade kärnkraftens skador på den globala miljön

All frigjord energi degraderas till värme och inte enbart den energi som tillföres kylvattnet. Enorma kvantiteter ”utbränt” kärnbränsle är också ett globalt problem.

Den värme som produceras av atomdrivna ubåtar, såväl de i drift varande som de förlista och andra fartyg med kärnreaktorer, måste också beaktas.