Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 17 november 2014

Gwevaw och bawonew och hewwaw officewawe

Förnämt folk har i alla tider med klädsel, åtbörder och tal gärna velat göra sin betydelsefullhet tydlig.

Här presenteras en teori som beskriver hur den manliga officersdialekten har uppstått. Det kan finnas andra förklaringar.

Officerskåren  bestod för ett par århundraden sedan till stor del av adelsmän och franska kunde ibland vara umgängesspråket. När de franska språkkunskaperna inte räckte till fick man nöja sig med att tala med, vad man trodde vara, fransk brytning. Detta tillgjorda sätt att tala dröjde sig kvar genom århundradena i vissa så kallade förnäma miljöer, förändrades och blev mera uppstyltat och alltmera olikt franskan.
”Bror” eller  ”broder” blev ofta använt som tilltalsord i dessa manliga kretsar istället för ”du”.

Långt in i modern tid har det varit vanligt att personer som tidigare talat på ett normalt sätt ganska snart lagt sig till med ett helt annorlunda sätt att tala då de anträtt den militära banan.

Det vanligaste sättet att  fonetiskt i skämtsamma sammanhang återge det förnäma talet är att ersätta alla r med bokstaven w som uttalas ungefär som i engelskan. ”Grevar och baroner” blir då ”Gwevaw och bawonew”  I övrigt får man improvisera så att det låter som när ”fint folk” talar.

Man kan fortfarande träffa på personer med detta sätt att tala.
För bara några år sedan träffade jag på en affärsman i Höör som var ett utmärkt exempel. Han bar också ett adligt namn.

Jag hade kollega som var påtagligt fascinerad av militärlivet och i synnerhet av militära grader. 
Han berättade ibland följande anekdot

Två officerare (adliga!) samtalar på officersmässen.
”Haw bwow någonsin idkat coitus med en negwess?”
”Nej, bäste bwow, men jag haw med välbehag onanewat med svawta handskaw”

Då  samme kollega senare skulle fylla sextio år enades vi om att uppvakta honom med två paket.

Den ena paketen innehåll en bok i ett ämne som vi visste att han var mycket intresserad av. 
Då han öppnande den andra paketen fann han där jämte innehållet ett prydligt gratulationskort med texten:

”Käwe bwow, vi fick tyväww inte tag i någon negwess!” 

Denna paket innehöll ett par svarta handskar.