Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 7 oktober 2013

Malmö gatukontor nonchalerar trafikfarlig cykeltunnel

Gatukontoret i Malmö vägrar att åtgärda den trafikfarliga gång/cykeltunneln under Nobelvägen mellan Spårvägsgatan och Lönngatan.

Bilden, som visar att platsen har en avsevärd olycksfrekvens, är en sammanställning av cykelolyckor i tunneln registrerade i transportstyrelsens databas STRADA under perioden 2007 – juni 2013
Röda markeringar avser de allvarligaste olyckorna, gúla markeringar avser lindrigare skador och blå markerar en skadenivå som ligger däremellan
Förutom de registrerade cykel/cykel-olyckorna kan man därutöver räkna med ett visst mörkertal, ett flertal tillbud och  eventuella felrapporteringar.
I några fall kan olycksplatsen felaktigt ha angivits ligga utanför cykeltunneln.
Detta gäller åtminstone en av de allvarligaste olyckorna.