Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 29 november 2013

Förslag till ett skattesystem efter helt nya principer

Det är de nedbrytande krafterna i ett samhälle som skall beskattas, inte de uppbyggande.

Inkomstskatt för inkomsttagare med normala inkomster bestraffar skötsamhet och hämmar välstånd och utveckling och är således kontraproduktiv.

Undantag från detta är förslagsvis de som har inkomster som är mera än fem gånger större än medelinkomsten. För dessa extremt välavlönade personer har löneförmånerna för länge sedan upphört att vara  incitament till ytterligare ansträngningar.

Löneskillnader bör givetvis accepteras då de motiveras av längre utbildning eller mera krävande insatser men en progressivitet i skatteskalan bör vara så stor att det blir omöjligt att uppnå en disponibel inkomst som är förslagsvis tio gånger större än medelinkomsten. Till inkomst skall då inräknas alla arvoden, bonusar och övriga ersättningar och förmåner.

Alla andra utom de tio procent av befolkningen som har de högsta inkomsterna bör befrias från inkomstskatt.

Motsvarande bör gälla för företagare beträffande den del av vinsten som tages ut som inkomst

Momsen har aldrig varit populär, men om inkomstskatten helt försvinner kommer saken i ett annat läge.  Konsumtionsskatt är den enda skatt som är rättvis. Ju mer man förbrukar, förorenar eller breder ut sig, desto mer bör man betala.

Skatter på företags vinster bör endast tas ut i verksamheter där förbrukning av naturresurser och skador på miljön kan bedömas vara större än samhällsnyttan.

Det politiska etablissemanget bör söka komma överens om hur avvägningarna skall göras.

måndag 18 november 2013

Regler för mobilanvändning i trafiken saknas


Nu hände det igen!
Samma situation upprepas gång på gång.

En mobilpratande yngling går plötsligt sömngångaraktigt rakt ut i körbanan!
Regering, riksdag och Trafikverket sover också.

Mobiltelefoni liksom annan modern teknik bör nyttjas optimalt, men det behövs lagstiftning om mobiltelefonens användning i trafiken och lagarna bör inte inskränkas till att avse enbart biltrafikanter.