Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 25 oktober 2011

Rolf Rasmusson:: Mona Sahlin och Juholt

Rolf Rasmusson:: Mona Sahlin och Juholt

Mona Sahlin och Juholt

Ska Juholt lyckas att på samma sätt som Mona Sahlin få allmänheten att tro att hans agerande beträffande lägenhet och reseräkningar bara är betydelselösa bagateller.
Mona Sahlin och hennes supporters har genom att använda uttrycket ”Tobleroneaffären” skapat intrycket att det bara handlade om ett par futtiga Toblerone. I själva verket hade hennes agerande en avsevärd omfattning. Om detta och om Monas oegentligheter både före och efter Tobleronen finns bl a att läsa på http://janmilld.wordpress.com/2010/03/29/inte-bara-toblerone/

Juholt försökte först komma lindrigt undan genom att pudelaktigt skylla på ett förbiseende samtidigt som han menade att ”reglerna var glasklara” och att allt skulle ställas till rätta. Senare har Juholt & co kommit fram till att reglerna inte är glasklara utan otydliga och Juholts advokat Hans Strandberg menar att det inte finns några regler eller ens någon praxis. Detta har advokaten kommit fram till efter att ha gått igenom reglerna för ersättning till riksdagsledamöter som delar bostad med andra.
Hur kan det vara möjligt att gå igenom regler om dessa inte existerar !??
Självklart måste det någonstans finnas någon form av protokollfört beslut om riksdagsledamöters rätt att få ersättning för sitt boende eftersom sådana ersättningar under lång tid har utbetalats. Massmedia och i synnerhet SVT borde vara skyldiga att leta reda på vad som gäller för dessa utbetalningar och att låta detta komma till allmänhetens kännedom.
Juholt använder ungefär samma metoder beträffande reseräkningarna. Han menar först att det kan råka bli fel i två fall när det rör sig om tusentals reseräkningar.
Men i stället för tusentals reseräkningar handlar det tydligen om 750 under årens lopp och felen är inte av den arten att det är sannolikt att de beror av misstag.