Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 23 oktober 2008

Partisk Public Service

Vissa ord kan användas för att uppnå avståndstagande från en viss ståndpunkt, person eller grupp och helt andra ord väljes för att vinna sympati för den egna personen, gruppen, åsikten.
Detta är mänskligt men tyvärr alltför vanligt i flera sammanhang och sådant får inte förekomma i nyhetsprogram som gör anspråk på att vara objektiva.
TV-mediet ger också möjlighet att använda kroppsspråk, tonfall och betoning för att uppnå samma verkan.
Även debatter och intervjuer vinklas ibland av programledare eller intervjuare.
Alla program innehåller lyckligtvis inte dessa avarter men de förekommer i en icke acceptabel omfattning.