Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 21 mars 2013

Cykel/gångtunneln under Nobelvägen


Jag använder normalt inte mina bloggar för att skriva om mitt privatliv. I detta avseende var min förra blogg ett undantag eftersom jag på bloggen ville informera mina närstående om olyckshändelsen för att undvika frågor därom på Facebook.

Men egentligen handlar det inte om mej utan om den trafikfarliga cykeltunneln.

Vid utformningen av tunneln har man helt förbisett riskerna med att fri sikt för mötande trafik saknas i båda riktningar.

Tunneln bör byggas om så att mötande trafikanter kan se varandra.
Tekniken för elektronisk varning för mötande trafik finns redan, men har inte använts här.
Ett varningssystem bör omedelbart installeras i avvaktan på ombyggnad.

fredag 8 mars 2013

Bruten nacke efter cykeltur i Malmö


Lördagen den 2 mars 2013 vid 17- eller 18-tiden har Marianne och jag  för avsikt att cykla från Borgmästargården till Kastanjeplatsen. Vi väljer att ta vägen genom sjukhusområdet till Södervärn  och  därefter fortsätta på cykelbanorna via Spårvägsgatan, Lönngatan och Jägersrovägen.

Då vi skall korsa Södra Förstadsgatan varnar jag Marianne för trafiken.
Utan att ana vad som kommer att hända några sekunder senare, nämner jag också att ett  annat farligt ställe  finns några hundra meter längre fram  (Jag avser cykel- och gångtunneln under Nobelvägen).
----------
Jag minns ingenting av de fortsatta händelserna efter passagen av Södra Förstadsgatan.
----------
Plötsligt vaknar jag upp av ett kraftigt ryck i halsen/huvudet/nacken med smärtor i nacke, höger fot och vrist och höger hand. Jag förstår efter en stund att jag befinner mej på sjukhus men jag minns inget av vad som hänt. Det smärtsamma rycket berodde kanske på att huvudet fixerades i något slags anordning.
Trots smärtorna i huvud, höger hand och höger ben inser jag fortfarande inte att jag är allvarligt skadad.  Efter röntgenundersökning av hela kroppen under diffust medvetande får jag veta att jag fått en hjärnskakning och ”brutit nacken” vilket innebär en fraktur på andra halskotan.

Man berättar att jag i hög fart, på väg genom gång/cykel-tunneln, kolliderat med en mötande cyklist. Jag lär ha hamnat med benen intrasslade under min cykel med huvudet mot den andra cykelns bakhjul.
Jag påstås ha varit begränsat kontaktbar men man uppfattar att jag har smärtor i nacken och tages medvetslös omhand av ambulanspersonal.
Den unge mannen jag kolliderat med hade smärtor i axeln, men avstod från att följa med ambulans för läkarundersökning.

Jag flyttas till Ortopeden, avd 4 där jag vårdas fram till eftermiddagen den 7 mars.
Höger vrist svullnar åter upp kraftigt och jag har fortfarande smärtor och begränsad rörlighet i höger hand då jag lämnar sjukhuset.  En tandkrona saknas efter olyckshändelsen.

Jag får veta att det troligen kommer att vara nödvändigt att ha nacken fixerad i en ”cervical collar” i tolv veckor.