Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 18 oktober 2013

Mobiltelefon i trafiken

Vid ett tillfälle stod jag under ca 15 min vid 17-tiden i  Södervärnstråkets trafikfarliga cykeltunnel och studerade cykeltrafiken där. Ca hundratalet cyklister passerade under dessa minuter.
Uppskattningsvis var femte cyklist var inbegripen i mobilsamtal vid passage genom tunneln.

Jag har också på olika platser vid flera tillfällen varit vittne till att gångtrafikanter som varit helt absorberade av mobiltelefonsamtal plötsligt gått ut i körbanan eller cykelbanan utan att se upp.

Att bilister uppträder avvikande och trafikfarligt under pågående mobilsamtal är odiskutabelt.

http://www.trafiksakerhet.se/mobil-i-trafiken.html

Aktionsgruppen MOBILSTOPP VID RATTEN