Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 7 december 2010

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS VERKLIGA ORSAKER

Den som googlade på ”Global uppvärmning” den 20 september 2009 fick ca 81200 träffar. Idag, den 7 december 2010 får man 5930.
I vad mån temperaturen kommer att öka framdeles vet vi inget om. Det finns rapporter om att ökningstakten minskat under 2000-talets första decennium. Att mänsklig aktivitet påverkar klimatet är i hög grad sannolikt även om omfattningen därav är svårbedömd.

Vem som helst har synpunkter på ämnet, inte bara klimatologer och geofysiker eller andra experter.

Brist på kunskaper är tydligen inget hinder för att ha åsikter och dessvärre även inflytande. För många betyder politiska övertygelser, personliga fördelar och ekonomiska intressen mer än fakta.
Åtskilliga politiker är vilseförda av lobbyister.

De som hävdar att kärnkraftsutnyttjande skulle motverka klimatstörningar är antingen ohederliga eller grovt okunninga eller bådadera.

Det är viktigt att notera att kärnkraftsindustrins företrädare kan vara experter inom kärnkraftsområdet men de är definitivt inte experter inom klimatområdet.
Nationalekonomer må vara kunniga i nationalekonomi och men de har sällan förutsättningar att förstå vilken inverkan den på uran baserade kärnkraften har på klimatet och dess andra skadeverkningar.

Även folk som är ganska oengagerade eller nonchalerar problemet uttrycker likväl sina ogenomtänkta åsikter.
En del menar att vi inte behöver bry oss eftersom perioder med olika temperaturer alltid har förekommit i jordens historia. Andra menar lättsinnigt att det bara är skönt om det blir lite varmare.

Att i detta läge tro att man skall kunna få uppmärksamhet för nya aspekter på ämnet och påverka opinionen kan verka ganska naivt. Jag försöker trots allt.

Kärnkraft baserad på uran har ingen framtid

Sovjetstatens svineri med radioaktivt material i Norra Ishavet och i Balticum är känt och aven inom svenskt vatten utanför Gotland ligger ryska atomsopor

I Karatjajsjön har Sovjetunionen sedan 1951 dumpat medel- och högaktivt avfall som vid torrperioden i slutet av sextiotalet spreds med vindarna över stora landarealer. Även i andra sjöar och vattendrag och direkt på marken i Ryssland ligger radioaktivt material, ibland i rostiga containrar och ibland utspritt hur som helst i naturen.

Även i andra stater handskas man lättsinnigt och respektlöst med uranbaserad kärnkraft och dess avfall.

Också Medelhavet är avstjälpningsplats för de uranbaserade kärnkraftverkens enorma avfallsvolymer. Enligt den avhoppade maffiamedlemmen Francesco Fonti kommer en del av det radioaktiva avfallet från Norge. Detta skulle i så fall betyda att det härrör antingen från reaktorn på Kjeller utanför Lillestrøm eller från den gamla forskningsreaktorn i Halden som man beslutat skall vara kvar fram till 2018.

I Kalabrien utanför Syditaliens kust har fartyget Cunsky lokaliserats på 480 m:s djup med 120 tunnor med giftavfall varav en del var radioaktivt. Fartyget påstås vara avsiktligt sänkt av maffian. I en intervju i Corriere della Sera i september 2009 berättades att en avhoppad maffiaboss som nu samarbetar med åklagarna i Milano avslöjat detta.
Självklart finns det personer som har intresse att förneka detta och det hävdas nu att fartyget som nu lokaliserats inte är Cunsky utan passagerarfartyget Catania som sänktes 1917 i slutet av första världskriget av en tysk ubåt.

Men eftersom ett trettiotal sänkta fartyg med gift i lasten ligger inom ett begränsat område är det möjligt att det i det här fallet rör sig om två olika fartyg som båda påträffats men som kan ha förväxlats.

Oavsett hur det förhåller sig i detta fall, står det i alla fall klart att maffian, i detta fall ndraghetan, tjänat stora pengar på att ta hand om atomsopor och andra gifter som man dumpat i Medelhavet.

Det radioaktiva avfallet i Medelhavet härrör inte bara från maffians verksamhet.

Jolly Rosso förliste 1990 med tunnor innehållande radioaktivt material. Någon hade sedan bärgat detta och delar därav återfanns sedan i ett mindre vattendrag, Oliva. vid en italiensk ort, Sella d´Aiello, där en stor del av befolkningen drabbades av cancer

Också utanför Somalias kust har bl a maffian dumpat radioaktivt avfall.

Kärnkraftens möjliga framtid är troligen thoriumreaktorer. Hanteringen av uran måste minimeras.