Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 19 mars 2020

Är verkligen covid-19 en pandemi?


Är verkligen covid-19 en pandemi?       
SITUATION IN NUMBERS total (new) cases in last 24 hours (19 mars)                                                                                                   
Globally 191 127 confirmed                                                                                                                                                                    
 7807 deaths (786)

Den som betraktar markeringarna på bifogad världskarta kan nog bli rejält uppskrämd om hen inte också tittar närmre på siffrorna och konfronterar dessa med verkligheten.
Av jordklotets 7,55 miljarder människor smittas troligen varje dygn miljontals människor av sjukdomar. En del sjukdomar har större spridning än andra och vissa har allvarligare verkningar än andra.

Visst är covid-19 en pandemi (rubriken är en provokation eller om man så vill en retorisk fråga), men den kan ställas i relation till ett flertal svåra pandemier som drabbat mänskligheten där uppemot en tredjedel eller ännu fler av jordens invånare hotats av utplåning.

Att ca 200.000 av 7,5 miljarder smittats av en viss sjukdom under en fyramånadersperiod och att ca 10.000 har dött av denna sjukdom (som huvudorsak eller av andra anledningar) är tråkigt, men inte särskilt sensationellt. En tröst i bedrövelsen är att redan ca 80.000 personer tillfrisknat.

Även om vi efter ytterligare ett par månader får uppleva att antalet smittade tiofaldigats har covid-19 inte nått i närheten av sådana nivåer som dessa tidigare pandemier uppnått.Uppenbarligen har covid-19 gjort sitt i Kina för denna gången (men den kan kanske kommer tillbaka, eventuellt i förnyad gestalt, om några år)


Vad redan sagts tidigare ska inte upprepas med undantag av ett förtydligande.
Jag har dragit mej till minnes en metod att jämföra ”ojämförbara tal” som geologer använder i populärvetenskapliga sammanhang då det gäller att jämföra ett antal år med enorma geologiska tidrymder.
Jag ska nu jämföra antalet coronasmittade (avrundat till 200.000) med världens totala befolkningstal så att alla inser hur enorm skillnaden är.
Om detta lyckas så ska ingen behöva få panik av markeringarna på världskartan ovan.

Jag låter varje prick i nedanstående prickrader representera 2 miljoner människor (det skulle bli ett ohanterligt antal prickar om varje prick endast skulle betyda 200.000 pers ).
Alltså endast en tiondedel av en prick motsvarar antalet smittade personer.
Den som gitter får gärna räkna prickarna!

Titta i slutet av prickraderna!!!
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                         Obs!
Endast en tiondedel av de personer som representeras av den röda pricken i slutet (som jag var tvungen att förstora för att den skulle synas!) blir sjuka och det övervägande flertalet av dessa tillfrisknar inom ett par veckor.

Bara om antalet smittade efter en tid skulle uppgå till 2 miljoner kommer de drabbade motsvaras av hela den röda lilla pricken.
tisdag 17 mars 2020

Försök till tolkning av siffror för Covid-19


Försök till tolkning av siffror för Covid-19
Andra aspekter på pandemien

WHO:s Coronavirus disease situation report-56 för 16e mars anger följande:
167515 confirmed
(troligen underskattat antal eftersom inte alla smittade hittats)
6606 deaths (troligen överskattat antal då sannolikt många skulle ha avlidit av andra orsaker)

Jag har följt mediernas rapportering av antalet smittade och döda och tillfrisknade av covid-19
men jag är varken virolog eller epidemiolog och har liksom de flesta av oss svårt att få perspektiv på uppgifterna.

Vi har inga motsvarande siffror för andra pandemier  att jämföra med och varaktigheten och slutsiffrorna för denna pandemi vet vi inget om.
Det finns bara uppgifter från tre månader av pandemins början och siffrorna blir nästan omedelbart inaktuella .

Att jämföra antalet smittade med antalet människor på jordklotet enbart genom att titta på siffrorna ger ingen klar uppfattning av proportionerna.  Stapel- eller cirkeldiagram är oanvändbara och en exponentiell skala blir antagligen obegriplig för de flesta.

Kanske går det  på ett annat sätt att få ut en något klarare bild av vad de rapporterade siffrorna visar.

Jag gör ett försök:
Jag har i min nedanstående kalkyl använt grovt avrundade värden för att visa hur jag räknar.
För att underlätta beräkningen avrundar vi talet för antalet smittade i världen till ca 200.000 personer. Vi jämför detta med antalet människor på jordklotet som för närvarande anses vara något mera är 7,5 miljarder.

Vi tänker oss periferin av urtavlan på ett analogt ur.
Vi har alltså då en cirkel med periferin indelad i 60 minuter. Låt oss nu dela varje minutdel i periferin i 60 delar.

Glöm  nu bort jämförelsen med urtavlan och  tänk bara att det handlar om en cirkel vars periferi är indelat i 3600 delar.
Dela nu varje del mitt av så att periferin får 7200 delar.

Om vi tar en miljon sådana cirklar så får vi 7,2 miljarder delar, vilket grovt räknat kan motsvara antalet människor på jorden. 

Nu orkar jag bara rita tio cirklar. 
Envar får själv tänka sig varje cirkels periferi uppdelat på 7200 delar. 


Den röda lilla 7200-delen på den tionde cirkeln representerar de 200.000  personer som smittats av Coronavirus.
Nu blev dessvärre fläcken alltför stor eftersom rödpennan var trubbig. I en skalenlig bild skulle  pricken knappast ens vara synlig och skillnaden mellan de båda talen är ännu större  eftersom världens befolkning inte är 7,2 miljarder utan 7,55 miljarder (å  andra sidan är ju troligen antalet smittade sannolikt underskattat. Kanske ser vi bara toppen av ett isberg)

Om 65000 av de smittade tillfrisknar, så innebär detta, som envar inser, att en tredjedel redan tillfrisknat och att sannolikt flera kommer att tillfriskna. De ca 6000 som avlidit kan ha avlidit av covid-19 som huvudorsak eller av någon annan orsak.
De angivna siffrorna är som sagt redan inaktuella. Gör gärna själv en ny kalkyl med aktuella siffror.

För att få ett någorlunda bättre perspektiv på situationen måste naturligtvis flera parametrar beaktas.
Bland annat virulensen, smittspridningens hastighet och den genomsnittliga längden av sjukdomstiden, åldersrelation och mycket annat, men detta ligger bortom min förmåga.
Mitt resonemang är ett försök att något bättre kunna bedöma  situationen och kan naturligtvis vara felaktigt.