Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

lördag 7 juli 2012

Att laga mat i sin anletes svett

Om man inte sitter i ett sällskap framför TV-rutan, kan man gärna undvika matprogrammen.
Ett  nyligen sänt TV-program förtjänar dock ett omnämnande:

Långhårige och svettige skådespelaren Per Morberg, utan skydd för håret, som förefaller fett och smutsigt, stryker med handen över sitt huvud innan han sedan med samma hand rakar ned champinjonerna från skärbrädet i maten, som sen bäres in i matsalen.
Inne i matsalen får han sen beröm från de artiga gästerna.
Han slickar i sig berömmet, vänder sig om och kniper om sina håriga och svettiga näsborrar innan han återvänder till köket för att förmodligen tillreda desserten.
Förr hade kock och övrig kökspersonal någon form av huvudbonad. I denna långhåriga och skäggiga nutid är det ovanligt även i sammanhang som visas i TV som förebild.

fredag 6 juli 2012

TV-kockars okänslighet och råhet

De som ansvarar och medverkar i alla dessa matprogram på TV där kändisar, omgivna av andra lyxlirare, leker med exklusiva råvaror, förefaller att sakna känsla och sinne för anständighet.

Vi lever i en värld där massor av undernärda människor inte har mat för dagen och även i vårt land finns många som har knappa resurser och måste leva på enklast möjliga mat som ger någorlunda mättnad oavsett hur den smakar.

Det förefaller  också som om dessa överdrivet saltande och sockrande matskändare inte förstår att mat är livsviktigt och att näringsinnehåll, giftfrihet och hygien är viktigare än läcker smak och dekorativa uppläggningar.

Det finns redan alltför många som åsamkat sig s k vällevnadssjukdomar på bekostnad av de som ständigt får gå hungriga

måndag 9 april 2012

Competitive Sports, One Of The Greatest Environmental Threats

Race Sport is responsible for a significant portion of today's environmental and climate problems.
Construction and maintenance of sports stadiums and sports complexes, artificially frozen paths, snow-cannons and moving snow, equipment production and trendy outfits in bright colors, long-range population movements of vast dimensions, both as participants and audience results in huge emissions of greenhouse gases and poisoning of rivers.
This is particularly evident when it comes to motor sports of all kinds but all competitive sport, including horse racing has a negative environmental impact.

fredag 6 april 2012

Risk Assessment of Different Energy Sources

I have tried to organize various sources of energy in a 10-point scale (from 0 to 9) where 0 is absolutely reprehensible and 9 means fully acceptable. This is a supplement to my previous blogs on this subject and the content of the website http://www.rolfrasmusson.webs.com (in Swedish)

0 Nuclear power based on fission of uranium
1 Nuclear power based on fission of thorium
2 Nuclear power based on the fusion
3 Nuclear power based on cold fusion
4 Energy from fossil fuels
5 Energy recovery from wood
6 Energy recovery by microbiological processes
7 Energy from the sun, wind and water
8 Geothermal energy
9 Energy Efficiency

This scale is of course not necessarily valid for all times to come. Circumstances may occur which might justify adjustments

tisdag 27 mars 2012

Säkrare kärnkraft måste ersätta fission av uran

Man behöver inte vara motståndare till kärnkraft i alla dess former för att man tar avstånd från den föråldrade och riskabla teknologi som bygger på fission av uran

Att det finns säkrare och mindre avfallsproducerande metoder att frigöra kärnenergi tycks helt ha undgått såväl Löfven som en hel del folkpartistiska politiker och en större delen av massmedia. Politiker som förespråkar uranbrytning i Sverige visar därmed att de verkar för en ohållbar kärnkraftsteknologi trots att säkrare metoder finns,

I första hand måste energiutnyttjandet minskas med hänsyn till miljö och klimat. Detta innebär bl a att vi måste minimera frigörande av bunden energi såväl beträffande kärnkraft som fossila bränslen för att i stället i största möjliga utsträckning förlita oss på redan frigjord energi från sol, vind och vatten och geotermisk energi.

I det eventuella kärnenergiutnyttjandet måste fissionsenergi baserad på uran uteslutas. Riskerna och avfallsmängderna blir mindre om det klyvbara materialet istället utgöres av torium. Om fusion, isynnerhet kall fusion, kommer att kunna utnyttjas kan kärnkraften bli acceptabel.