Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 23 december 2010

Värme kan inte förbrukas

Energin är oförstörbar och kan alltså inte ”förbrukas” . Också uttryck som ”energikonsumtion” och ”energiåtgång” är vilseledande.
På fjärrvärmeräkningens specifikation får man veta att man ”förbrukat” att antal kWh energi som man har att betala för. Detta är totalt felaktigt.
Vad man skall betala för är den energimängd som ställts till förfogande och som man så länge som möjligt försöker hålla kvar inom husets väggar. Att man ständigt måste fylla på med ny energi beror inte på att värmen ”förbrukats” utan på att värmen sprids genom väggar, tak och golv ut i luft, mark och allt övrigt i omgivningen - oavsett hur väl huset är isolerat -.

Värmestrålningen upphör alltså inte. Den bara sprids till ett allt större område och tappar därvid i intensitet. Men hela energimängden finns fortfarande kvar. Betänk också att all elektrisk energi som man använder degraderas till värme.

Temperaturen på gator och torg och i stadsluften kan bli någon eller några grader högre än vad den eljest skulle vara. Intill husväggarna, strax utanför glasrutorna eller ovanför taket kan temperaturen t ex vara omkring –12 grader medan vandraren mitt ute på torget huttrar i en kyla på ca –15 grader.

Nattetid kan man uppifrån se hur städerna strålar i ljus och oavsett vilken tid på dygnet strålar de också i infrarött med fullt mätbar intensitet.

Förr var dessa strålande värmehärdar enbart fläckar i geografin. Nu har de växt samman och expanderar till allt större och samtidigt allt varmare områden av asfalt och betong. Man behöver inte ens någon ”butterfly effect” för att inse att dessa konstlade värmehärdar kan påverka luftströmmarna och därmed klimatet.