Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 17 mars 2020

Försök till tolkning av siffror för Covid-19


Försök till tolkning av siffror för Covid-19
Andra aspekter på pandemien

WHO:s Coronavirus disease situation report-56 för 16e mars anger följande:
167515 confirmed
(troligen underskattat antal eftersom inte alla smittade hittats)
6606 deaths (troligen överskattat antal då sannolikt många skulle ha avlidit av andra orsaker)

Jag har följt mediernas rapportering av antalet smittade och döda och tillfrisknade av covid-19
men jag är varken virolog eller epidemiolog och har liksom de flesta av oss svårt att få perspektiv på uppgifterna.

Vi har inga motsvarande siffror för andra pandemier  att jämföra med och varaktigheten och slutsiffrorna för denna pandemi vet vi inget om.
Det finns bara uppgifter från tre månader av pandemins början och siffrorna blir nästan omedelbart inaktuella .

Att jämföra antalet smittade med antalet människor på jordklotet enbart genom att titta på siffrorna ger ingen klar uppfattning av proportionerna.  Stapel- eller cirkeldiagram är oanvändbara och en exponentiell skala blir antagligen obegriplig för de flesta.

Kanske går det  på ett annat sätt att få ut en något klarare bild av vad de rapporterade siffrorna visar.

Jag gör ett försök:
Jag har i min nedanstående kalkyl använt grovt avrundade värden för att visa hur jag räknar.
För att underlätta beräkningen avrundar vi talet för antalet smittade i världen till ca 200.000 personer. Vi jämför detta med antalet människor på jordklotet som för närvarande anses vara något mera är 7,5 miljarder.

Vi tänker oss periferin av urtavlan på ett analogt ur.
Vi har alltså då en cirkel med periferin indelad i 60 minuter. Låt oss nu dela varje minutdel i periferin i 60 delar.

Glöm  nu bort jämförelsen med urtavlan och  tänk bara att det handlar om en cirkel vars periferi är indelat i 3600 delar.
Dela nu varje del mitt av så att periferin får 7200 delar.

Om vi tar en miljon sådana cirklar så får vi 7,2 miljarder delar, vilket grovt räknat kan motsvara antalet människor på jorden. 

Nu orkar jag bara rita tio cirklar. 
Envar får själv tänka sig varje cirkels periferi uppdelat på 7200 delar. 


Den röda lilla 7200-delen på den tionde cirkeln representerar de 200.000  personer som smittats av Coronavirus.
Nu blev dessvärre fläcken alltför stor eftersom rödpennan var trubbig. I en skalenlig bild skulle  pricken knappast ens vara synlig och skillnaden mellan de båda talen är ännu större  eftersom världens befolkning inte är 7,2 miljarder utan 7,55 miljarder (å  andra sidan är ju troligen antalet smittade sannolikt underskattat. Kanske ser vi bara toppen av ett isberg)

Om 65000 av de smittade tillfrisknar, så innebär detta, som envar inser, att en tredjedel redan tillfrisknat och att sannolikt flera kommer att tillfriskna. De ca 6000 som avlidit kan ha avlidit av covid-19 som huvudorsak eller av någon annan orsak.
De angivna siffrorna är som sagt redan inaktuella. Gör gärna själv en ny kalkyl med aktuella siffror.

För att få ett någorlunda bättre perspektiv på situationen måste naturligtvis flera parametrar beaktas.
Bland annat virulensen, smittspridningens hastighet och den genomsnittliga längden av sjukdomstiden, åldersrelation och mycket annat, men detta ligger bortom min förmåga.
Mitt resonemang är ett försök att något bättre kunna bedöma  situationen och kan naturligtvis vara felaktigt.