Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 11 juni 2009

Tvivelaktig hantering av valsedlar

Liksom i söndagens EU-val röstade jag 2006 vid Örtagårdsskolan, men i en annan av salarna.
Detta är naturligtvis inte dagsaktuellt, men eftersom jag nämnde detta i samband med händelsen vid söndagens EU-val, vill jag förtydliga mitt påstående.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet, var de enda som var aktiva som valsedelutdelare vid vallokalen under EU-valet och de var även flertaligt företrädda vid valet 2006 medan en del andra partier fösummade den möjligheten att uppmärksammas.

De olika partiernas valsedlar var placerade i högar på ett långt bord. Flera av högarna var synnerligen höga. Detta gällde isynnerhet socialdemokraternas och vänsterpartiets listor och dessa var också placerade längst fram och dessutom representerade av flera högar.

Jag har i de senaste valen röstat på olika partier i valen till kommun, landsting och riksdag och letade länge efter kristdemokraternas listor. Jag var på väg att ge upp sökandet då jag till slut hittade några enstaka exemplar av dessa listor längst inne i en mörk vrå.

Jag påpekade för en kvinnlig valfunktionär att vissa listor var svåra att finna och höll på att ta slut. Av hänsyn till valhemligheten nämnde jag dock inte vilka listor det rörde sig om.
Samma dag ringde jag till en kristdemokratisk politiker, Christin Marani, och vi hade senare en del mailväxling i ärendet. Jag vet inte om detta ledde till några åtgärder.

tisdag 9 juni 2009

Valfusk ?

Jag anländer kl 11.00 den 7 juni 2009 till röstningslokalen vid Örtagårdsskolan på Rosengård för att avge min röst i EU-valet. Jag ser inga andra väljare i vallokalen. Tre kvinnliga funktionärer finns i lokalen och en ung man står vid dörröppningen där valsedlarna är placerade.

Medan jag står i ett av båsen och läser namnen på min valsedel hör jag hur den ena av de två kvinnliga funktionärerna vid bordet på finlandssvenska instruerar en väljare som förmodligen har invandrarbakgrund.
Väljaren får beskedet att inte lägga mera än en valsedel i kuvertet men förstår tydligen inte instruktionen.

Funktionären uppmanar då väljaren att ta en socialdemokratisk valsedel och kryssa för ett av namnen.


När jag kommer fram till bordet för att avge min röst gör jag kvinnan uppmärksam på att jag hört vad hon sagt. Hon förnekar först sitt yttrande men måste till slut erkänna och ber då om ursäkt. Jag märker ingen reaktion hos de övriga funktionärerna.

Jag anser mig ha skäl att misstänka felaktigheter i samma riktning vid de allmänna valen 2006