Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 8 maj 2014

Det bör vara väljarna som bestämmer valrörelsens agenda

Politiska partier tävlar om vad valet skall handla om, men det är väl vi väljare som skall sätta agendan!!!?

Skulle det inte vara en framgång för demokratin om så många som möjligt på framförde sina politiska önskemål med sådan kraft att de inte kan längre kan nonchaleras av politikerna? 
Någon  kan naturligtvis mena att just dina frågor är för små att tagas upp i valrörelsen. Men stå på dig! Det är Du som väljer politiker och inte politiker som väljer dej! Du har rätt att få besked inom alla områden som Du anser viktiga.
Detta gäller oavsett vilket parti man sympatiserar med.

Här följer några exempel på ämnen där politikerna inför väljarna bör förklara var de står och presentera argumenten för sina ställningstaganden.

1. Såväl Folkpartiet som Sverigedemokraterna förordar en fortsatt utbyggnad av kärnkraften och uttalanden av enskilda företrädare för andra partier gör att det är oklart var dessa partier står.
Uttalanden om urantillgång och även uranförkomst i Sverige tyder på att en del politiker avser att medge byggnad av riskabla anläggningarna för fission av uran i stället för de något säkrare tekniker som utvecklats bland annat baserade på torium.
Politiker, som i generella termer förordar kärnkraft men saknar förmåga att ange vilken typ av kärnkraft som avses, förtjänar inte väljarnas förtroende.

 2. Den obligatoriska TV-avgiften bör avskaffas, men den bör absolut inte ersättas av en statlig TV-skatt. Det är inte rimligt att man skall tvingas betala för en produkt som man inte beställt.
 SVT bör omvandlas till vanlig betal-TV i rättvis konkurrens med övriga betalkanaler. Detta kommer att innebära
att SVT i fortsättningen tvingas att sänka sina avgifter till övriga betalkanalers nivå och
att avgifterna endast drabbar dem som önskar ta del av SVT:s sändningar.

3. Fasta avgifter på el och vatten måste avskaffas. Endast användningen bör avgiftsbeläggas. Fasta avgifter är samhällsskadliga och innebär att incitament till besparing motverkas och att den vanliga medborgaren tvingas subventionera storanvändarnas vatten- och energianvändning.

Det finns ingen anledning att elbolag eller vattenverk medges att ta ut avgifter på ett sätt som skiljer sig från vad som gäller för övrig handel.
Vem skulle t ex acceptera att behöva betala en fast avgift för att få handla på snabbköpet? 
Även nät och eldistributionsavgifter bör avskaffas, men produkterna, dvs energin och vattnet som man använder ska man naturligtvis betala för? 

4. Ny teknik som används rätt är en välsignelse och skall utnyttjas optimalt. Men man måste se till att den inte användas på felaktigt och skadligt  sätt. Partierna bör deklarera hur vill utforma lagstiftningen beträffande mobiltelefonanvändning i trafiken.