Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

onsdag 22 december 2010

Begränsa fossilförbränning och föråldrad kärnkraft

Det förekommer tyvärr att företrädare för intressen i den föråldrade delen av kärnkraftsindustrin i vilseledande syften gör helt felaktiga energijämförelser.

Relativt frigjord energi på grund av kärnkraft och fossilförbränning är de energimängder som håller Jorden i värmebalans självklart enorma. Men denna jämförelse är helt meningslös eftersom det är avvikelserna från energibalansen som vållar klimatstörningarna.

Den energimängd som vår planet tar emot från solen och den energimängd som under samma tidrymd avges till världsrymden är av samma storleksordning, vilket leder till en jämvikt kring en medeltemperatur som medger liv på Jorden. Om så inte vore fallet skulle självklart Jordens medeltemperatur antingen ständigt öka eller ständigt minska till extremvärden som inte tillät några livsformer. Växthuseffekten ingår som en naturlig del i denna energibalans men en ökning av de sk växthusgaserna förskjuter medeltemperaturen mot högre värden.

Om man avser att minska växthuseffekten bör man i första hand rikta in sig på att minska halten av andra gaser än koldioxiden eftersom denna även ingår i andra jämviktssystem.
Det ligger naturligtvis i kärnkraftsindustrins intresse att den felaktiga fokuseringen på koldioxiden bibehålles.