Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 30 september 2014

Twitter, otillförlitlig metod som saboteras och missbrukas

Är twitter en möjlighet för väljarna att nå fram till politiker som har twitterkonton?
Jag trodde så.
Några dagar före valet använde jag mig av denna möjlighet genom att skicka riktade tweets till ledande företrädare för olika partier, som ombads att visa sin inställning till oskicket med fasta avgifter på el och vatten.
Jag har nu kunnat konstatera att inga av dessa tweets nått fram.

En annan företeelse som fösvårar att nå fram till politiker denna väg är de fejkade twitterkontona.
Det rör sig då om personer som falskeligen utger sig för att vara en viss politiker. Man lägger yttranden i politikerns mun som har som syfte att misskreditera eller förlöjliga personen ifråga.
Som exempel på kunde man före valet finna flera twittrande som utgav sig för att vara Fredrik Reinfeldt. I flera fall använde man sig också av Reinfeldts porträtt i avataren.
T ex 
@freinfeldt
@fredrikreinfeld
@Fredrikreinfeldt
@Statsminister
@regeringschef

Eftersom det oftast är borgerliga politiker som drabbas, finns det anledning att förmoda, att personer eller organisationer med extrema vänsteråsikter står för detta missbruk.

En annat exempel på missbruk är när en person, som utger sig för att twittra, har en hel stab av personer som twittrar i dennes namn. Jag finner det i högsta grad osannolikt att t ex Barack Obama personligen ligger bakom alla de tweets som publiceras i hans namn.