Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 6 januari 2011

Kärnkraftsfiaskot

I TV-programmet om kärnkraftsfiaskot uppehöll man sig mest vid kraftbolagens vinster på grund av oskäliga taxor trots icke fungerande kärnkraftverk.
Även om detta är upprörande finns det allvarligare aspekter som borde mera uppmärksammas.
Grunden till att man håller en ålderdomlig och riskabel kärnkraftsteknologi under armarna ligger förmodligen i den socialdemokratiska idén att ”avveckla med förnuft” som dessvärre också hade ett visst stöd på den borgerliga sidan. Trots beslut om avveckling byggdes nio kokarvattenreaktorer av Asea-Atom och tre tryckvattenreaktorer av Westinghouse.
Man försöker nu, efter mångårigt eftersatt underhåll, att öka effekten och förlänga driftstiden hos dessa rektorer genom att byta ut komponenter.
Denna förnuftsavveckling har man det dåliga omdömet att kalla modernisering.
Dessvärre är risken stor att beslutet att tillåta byggandet av nya kärnkraftsanläggningar leder till att vi får ytterligare reaktorer baserade på den otidsenliga teknologin med uran och plutonium.
Medan man avvecklar förnuftet binder man ris till ryggen åt kommande generationer.

Lösningen på energiproblemet är inte en obegränsad tillgång till energi utan en intelligentare teknik som möjliggör att samma mål kan uppnås med användande av mindre energimängder och en annorlunda livsstil.
Om kärnkraft överhuvudtaget skall användas bör det ske i begränsad omfattning och med beaktade av den senaste tekniken. Kärnkraftens negativa effekter på miljö och klimat har jag berört i tidigare inlägg.