Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 25 april 2013

En liten kvasireligiös fundering

Jesus (om han nu är den ha påstås vara) lär bland annat ha sagt då han instiftade nattvarden (om det nu var nattvard han instiftade!):

”Gören detta till min åminnelse!”
 
Antag att han inte alls menade att detta skulle göras bara i kyrkan vissa söndagar (det är ju lite märkligt att intaga nattvard på söndagsförmiddagen serverad av präster i underliga särkar!).

Han kanske menade att man alltid då man äter, inte enbart på kvällen, skall ha i åtanke att man äter av mänsklighetens gemensamma kaka.

Med andra ord: Vissa ska inte utan att ta konsekvenserna av detta kunna frossa i läckerheter medan vissa andra svälter.
(Metaforen "min lekamen" och "mitt blod" gällde naturligtvis inte bara mat och dryck)

Vilka kan konsekvenserna bli?

(All övervikt är inte självförvållad, men det är självförvållad övervikt som här åsyftas)
 
Jo!  En övervikt vid 20-årsåldern kan förkorta livet med 10 år .
Tjugoåringen kanske tycker att "livskvaliteten" är  viktigare än tio år extra av ålderdom och att skillnaden i livslängd är obetydlig.
Men matmissbrukaren har troligen också decennier av sjukdom, lidande och medicinberoende framför sig.  
Var tog då "livskvaliteten" vägen?