Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

lördag 18 april 2009

Det tog skruv!

Efter min anmälan till Granskningsnämnden i december år 2008 och mina senaste bloggar om vänstervinklad nyhetsrapportering har jag med tillfredsställelse kunnat konstatera att inga nya övertramp skett i nyhetsrapporteringen i TV1 och TV2. Min aktivitet har tydligen redan fått avsedd verkan trots att ärendet ännu inte behandlats i Granskningsnämnden.

Nu har jag visserligen inte sett alla nyhetsinslag i SVT som förekommit efter min anmälan till Granskningsnämnden, men det står dock likväl klart att en skärpning har inträtt och detta är glädjande.

Jag vill inte ta hela äran åt mig. Det är säkert flera som reagerat och kanske har nyhetsuppläsarna själva till slut kommit till insikt om att de gått för långt.

Låt oss nu hoppas att vi även i fortsättningen får behålla en saklig och opartisk nyhetsrapportering.

Inga kommentarer: