Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

tisdag 7 december 2010

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS VERKLIGA ORSAKER

Den som googlade på ”Global uppvärmning” den 20 september 2009 fick ca 81200 träffar. Idag, den 7 december 2010 får man 5930.
I vad mån temperaturen kommer att öka framdeles vet vi inget om. Det finns rapporter om att ökningstakten minskat under 2000-talets första decennium. Att mänsklig aktivitet påverkar klimatet är i hög grad sannolikt även om omfattningen därav är svårbedömd.

Vem som helst har synpunkter på ämnet, inte bara klimatologer och geofysiker eller andra experter.

Brist på kunskaper är tydligen inget hinder för att ha åsikter och dessvärre även inflytande. För många betyder politiska övertygelser, personliga fördelar och ekonomiska intressen mer än fakta.
Åtskilliga politiker är vilseförda av lobbyister.

De som hävdar att kärnkraftsutnyttjande skulle motverka klimatstörningar är antingen ohederliga eller grovt okunninga eller bådadera.

Det är viktigt att notera att kärnkraftsindustrins företrädare kan vara experter inom kärnkraftsområdet men de är definitivt inte experter inom klimatområdet.
Nationalekonomer må vara kunniga i nationalekonomi och men de har sällan förutsättningar att förstå vilken inverkan den på uran baserade kärnkraften har på klimatet och dess andra skadeverkningar.

Även folk som är ganska oengagerade eller nonchalerar problemet uttrycker likväl sina ogenomtänkta åsikter.
En del menar att vi inte behöver bry oss eftersom perioder med olika temperaturer alltid har förekommit i jordens historia. Andra menar lättsinnigt att det bara är skönt om det blir lite varmare.

Att i detta läge tro att man skall kunna få uppmärksamhet för nya aspekter på ämnet och påverka opinionen kan verka ganska naivt. Jag försöker trots allt.

Inga kommentarer: