Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 27 januari 2011

Kall fusion bättre än smutsig fission

Nyligen har italienarna Sergio Focardi och Andrea Rossi presenterat en metod att utvinna energi genom sk kall fusion av väte och nickel.
Fusionen sker vid en temperatur som ligger under 800 grader C och resulterar enbart i en kopparisotop som biprodukt/avfallsprodukt och frigör en energimängd som är upptill 400 ggr större en den tillförda energimängden.
Om deras uppgifter är korrekta och metoden kan realiseras står vi troligen inför den hitintills största upptäckten i världshistorien.
Men det finns risk att hantering av uran även fortsättningsvis kommer att fortgå pga militära intressen och reaktortillverkarna som investerat enorma kapital i den klumpiga och riskabla teknologin som är baserad på uran kommer troligen inte att ge sig i första taget.
Urankraftsanhängarna kommer troligen även i fortsättningen använda sig av koldioxidmyten
Att kärnkraft baserat på uran saknar existensberättigande borde vid detta laget vara uppenbart oavsett Focardis och Rossis upptäckter.
Men upptäckter som medger en obegränsad tillgång till energi löser inte alla problem.

Inga kommentarer: