Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

måndag 23 december 2013

Arkeologiska övertolkningar


Det finns en tendens hos arkeologer och historiker att överdrivet anknyta vissa fornfynd till religiösa föreställningar.
Ex: Om man finner en avbildning av en kvinnofigur tolkas denna oftast som en gudinna och en mansfigur med erektion eller en fallosavbildning tolkas ofta som en fruktbarhetssymbol med religiös innebörd. Dessa tolkningar som ofta når stor spridning kan vara helt felaktiga.
Det kan ju vara så enkelt som att forntidens människor var lika hemfallna åt pornografi och obsceniteter och sexuella anspelningar som nutidsmänniskan eller att man försökte uppnå konstnärliga mål och att fynden inte alls har någonting med religösa föreställningar att göra.

Inga kommentarer: