Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

fredag 25 juli 2014

Ytterligare en livsfarlig cykelväg i Malmö

Malmö har ett stort antal utmärkta cykelvägar men det finns en del allvarliga brister som gatukontoret bortser ifrån eller försummar att i tid åtgärda.

Ett exempel är den olycksdrabbade  cykel/gångtunneln vid Södervärn som gatukontoret ännu inte åtgärdat trots upprepade påstötningar. Inte ens provisoriska åtgärder har vidtagits.
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/07/nagra-konsekvenser-av-fraktur-pa-andra.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/10/olyckstunneln-i-malmo.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/10/malmo-gatukontor-nonchalerar.html
http://rolfrasmusson.blogspot.se/2013/03/cykelgangtunneln-under-nobelvagen.html
(zooma, sök upp platsen och avmarkera irrelevanta händelser)

Ett annat exempel är det ställe där cykelvägen mellan Kroksbäck och Hyllievång korsar den nyanlagda delen av Hyllievångsvägen. Nivåskillnaden vid kantstenen mellan cykelbana och gatunivån uppgår till ca 15 cm och grussträngarna som placerats för att mildra övergången är otillräckliga och dessutom felplacerade.


Flera veckor har nu gått utan att felet åtgärdats eller att varningsskyltar utplacerats.
Det är självklart gatukontoret som har ansvaret oavsett vilken entreprenör som valts för att utföra arbetet.

Inga kommentarer: