Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

onsdag 14 oktober 2015

Bollplaner som inte behövs


Under fyra års tid har jag nästan dagligen, från slutet av april till början av oktober, cyklat mellan min bostad i Malmö och min koloni.
Cykelturerna har gjorts vid slumpvis varierande tider från middagstid till skymningstid.

Mellan Malmö Stadion och Kroksbäck passerar jag då ett tiotal bollplaner
Jag har då kunnat konstatera att  bollplanerna nästan undantagslöst ligger öde och oanvända.
 
Tomt sånär som på en ensam  korp                                                            Tomt som vanligt 

Det skulle vara intressant att veta om de båda stora fotbollsarenorna med publikplatser (Malmö Stadion och Swedbankstadion) används för träning och i så fall hur ofta detta sker.  Var tränar MFF?
                     
               Åter en oanvänd bollplan                                                   Även oanvända gräsytor kräver underhåll


Flertalet av de övriga bollplanerna används tydligen ytterligt sällan om de över huvud taget används alls.

En bollsport som tydligen inte lockar
   
                         Grafitti, men ingen fotboll!
Två grusplaner, men utan ogräs. Används herbicider?

                                      
Sportanläggningar kräver kostnader för anläggning och underhåll. Flertalet bollplaner mellan Swedbank Stadion och Krokbäcksskolan behövs inte och marken kan användas för andra ändamål.


En öde betongplan


Jag har inte mycket sällan kunnat notera någon aktivitet på bollplanerna
Ett undantag är den gröna av de två smärre planerna vid Krokbäcksskolan, som används för lek av barn i  lägre tonår

Inga kommentarer: