Mitt foto
http://rolfrasmusson.se

torsdag 19 mars 2020

Är verkligen covid-19 en pandemi?


Är verkligen covid-19 en pandemi?       
SITUATION IN NUMBERS total (new) cases in last 24 hours (19 mars)                                                                                                   
Globally 191 127 confirmed                                                                                                                                                                    
 7807 deaths (786)

Den som betraktar markeringarna på bifogad världskarta kan nog bli rejält uppskrämd om hen inte också tittar närmre på siffrorna och konfronterar dessa med verkligheten.
Av jordklotets 7,55 miljarder människor smittas troligen varje dygn miljontals människor av sjukdomar. En del sjukdomar har större spridning än andra och vissa har allvarligare verkningar än andra.

Visst är covid-19 en pandemi (rubriken är en provokation eller om man så vill en retorisk fråga), men den kan ställas i relation till ett flertal svåra pandemier som drabbat mänskligheten där uppemot en tredjedel eller ännu fler av jordens invånare hotats av utplåning.

Att ca 200.000 av 7,5 miljarder smittats av en viss sjukdom under en fyramånadersperiod och att ca 10.000 har dött av denna sjukdom (som huvudorsak eller av andra anledningar) är tråkigt, men inte särskilt sensationellt. En tröst i bedrövelsen är att redan ca 80.000 personer tillfrisknat.

Även om vi efter ytterligare ett par månader får uppleva att antalet smittade tiofaldigats har covid-19 inte nått i närheten av sådana nivåer som dessa tidigare pandemier uppnått.Uppenbarligen har covid-19 gjort sitt i Kina för denna gången (men den kan kanske kommer tillbaka, eventuellt i förnyad gestalt, om några år)


Vad redan sagts tidigare ska inte upprepas med undantag av ett förtydligande.
Jag har dragit mej till minnes en metod att jämföra ”ojämförbara tal” som geologer använder i populärvetenskapliga sammanhang då det gäller att jämföra ett antal år med enorma geologiska tidrymder.
Jag ska nu jämföra antalet coronasmittade (avrundat till 200.000) med världens totala befolkningstal så att alla inser hur enorm skillnaden är.
Om detta lyckas så ska ingen behöva få panik av markeringarna på världskartan ovan.

Jag låter varje prick i nedanstående prickrader representera 2 miljoner människor (det skulle bli ett ohanterligt antal prickar om varje prick endast skulle betyda 200.000 pers ).
Alltså endast en tiondedel av en prick motsvarar antalet smittade personer.
Den som gitter får gärna räkna prickarna!

Titta i slutet av prickraderna!!!
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                         Obs!
Endast en tiondedel av de personer som representeras av den röda pricken i slutet (som jag var tvungen att förstora för att den skulle synas!) blir sjuka och det övervägande flertalet av dessa tillfrisknar inom ett par veckor.

Bara om antalet smittade efter en tid skulle uppgå till 2 miljoner kommer de drabbade motsvaras av hela den röda lilla pricken.
Inga kommentarer: